โปรโมชั่น ...

 1. โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824 ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน ราคา 11,500 บาท
 • ตู้สาขาโทรศัพท์  TES 824          3 สายนอก 8 สายใน   1      ตู้
 • เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC   รุ่น KX-T7730X          1      เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม  สินค้ารับประกัน  1  ปี

 1. โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824  ขนาด 5 สายนอก 16 สายใน ราคา 15,350 บาท
 • ตู้สาขาโทรศัพท์  TES 824     3 สายนอก 8 สายใน                                         1      ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-TE82480X (การ์ดสำหรับ  2  สายนอก 8 สายใน)   1      การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC   รุ่น KX-AT7730X                                           1      เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้ารับประกัน  1  ปี

 1. โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824  ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน ราคา 17,910 บาท
 • ตู้สาขาโทรศัพท์  TES 824     3 สายนอก 8 สายใน                                        1      ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-TE82483E (การ์ดสำหรับ  3  สายนอก 8 สายใน)   1      การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC   รุ่น KX-AT7730X                                           1      เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม  สินค้ารับประกัน  1  ปี

4.   โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์  Panasonic kx-tes 824  ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน       ราคา   21,930 บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์  TES 824   3 สายนอก 8 สายใน                                            1      ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-TE82483E (การ์ดสำหรับ  3  สายนอก 8 สายใน)     1      การ์ด
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-TE82480E (การ์ดสำหรับ  2  สายนอก 8 สายใน)     1      การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC   รุ่น KX-AT7730X                                           1      เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม  สินค้ารับประกัน  1  ปี

 

5. ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX  ขนาด  6 สายนอก 16  สายใน   ราคา   25,000  บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC  KX-NS 300 BX   ขนาด  6 สายนอก 16  สายใน  2 ดิจิตอล             1   ตู้
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543                                         ฟรี                                                                           1   เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ           สินค้ารับประกัน     1  ปี

6.ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด  6 สายนอก 32  สายใน ราคา     29,194   บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC  KX-NS 300 BX   ขนาด  6 สายนอก 16  สายใน  2 ดิจิตอล              1    ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-NS5174X   16  SLT   WITH CALLER ID                                                                        1     การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543                                        ฟรี                                                                            1     เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ      สินค้ารับประกัน  1  ปี

7.ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300BX ขนาด 6  สายนอก 48 สายใน                    ราคา     43,439      บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC  KX-NS 300 BX   ขนาด  6 สายนอก 16  สายใน  2 ดิจิตอล             1   ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-NS5174X   16  SLT   WITH CALLER ID                                                                       1    การ์ด
 • ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC  KX-NS 320 BX   ขนาด   16  สายใน                                                  1   ตู้
 • การ์ดเชื่อมตู้  KX-NS5130X                                                                                                                      1   การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543                                        ฟรี                                                                          1    เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ      สินค้ารับประกัน   1  ปี

8. ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX  ขนาด  12 สายนอก 32  สายใน  ราคา    34,710 บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC  KX-NS 300 BX   ขนาด  6 สายนอก 16  สายใน  2 ดิจิตอล             1   ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-NS5174X   16  SLT   WITH CALLER ID                                                                       1    การ์ด
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-NS5180X      6  CO   WITH CALLER ID                                                                       1    การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543                                        ฟรี                                                                          1    เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ      สินค้ารับประกัน   1  ปี

9.ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX  ขนาด  12 สายนอก 48  สายใน   ราคา   48,333  บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC  KX-NS 300 BX   ขนาด  6 สายนอก 16  สายใน  2 ดิจิตอล               1  ตู้
 • ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับขยาย  KX-NS320            ขนาด 16 สายภายใน                                                        1  ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-NS5174X   16  SLT   WITH CALLER ID                                                                         1  การ์ด
 • การ์ดโทรศัพท์  KX-NS5180X                                                                                                                                      1  การ์ด
 • การ์ดเชื่อมตู้ KX-NS5130X                                                                                                                         1   การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543                                          ฟรี                                                                          1  เครื่อง

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ      สินค้ารับประกัน     1  ปี