บริการของเรา

บริษัท เคเอสเอส การสื่อสาร แอนด์เทเลคอม จำกัด

จำหน่ายและติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ยี่ห้อ NEC ,PANASONIC,FORTH
จำหน่ายเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน ยี่ห้อ PANASONIC,NEC
รับทำดูแลรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์รายปี พร้อมตรวจเช็คบริการ,ให้คำปรึกษาการติดตั้ง ,การใช้งาน
รับเดินสายโทรศัพท์,สายแลน